Aducere la cunoștință în legătură cu Legea privind sclavia modernă

Lincoln Electric este o companie dedicată respectării Legii privind sclavia modernă din anul 2015, prin asigurarea de asistență globală într-un efort de eradicare a sclaviei și a traficului de persoane și se angajează să recunoască și să protejeze drepturile omului în toate țările în care își desfășoară activitatea. Politica noastră privind drepturile omului este ghidată de principiile internaționale privind drepturile omului cuprinse în Declarația universală pentru drepturile omului. Există așteptări ca angajații și persoanele care lucrează în numele Lincoln Electric să respecte această politică, precum și Codul nostru de conduită corporativă și de etică, ce necesită un angajament permanent față de practicile etice de afaceri și față de integritate.

Codul Lincoln Electric de conduită pentru furnizori ne prezintă așteptările cu privire la practicile de afaceri ale furnizorilor noștri. Acest cod oferă un mijloc de responsabilizare a furnizorilor pentru nerespectarea standardelor companiei în ceea ce privește munca ilegală a copiilor, munca forțată, traficul de persoane și munca de tip sclavie. Ne rezervăm dreptul de a solicita confirmarea conformității cu Codul de conduită pentru furnizori.

Responsabilul nostru șef pentru conformitate și Departamentul de conformitate supraveghează și promovează o cultură a integrității și conformității în toate afacerile noastre din întreaga lume, pentru a ne asigura că angajații noștri sunt bine informați, instruiți în mod corespunzător și că își desfășoară activitatea în conformitate cu principiile noastre și cu legile aplicabile. Respectăm o serie de directive și de politici din programul nostru de conformitate, pentru a ne asigura că etica și integritatea noastră rămân la baza modului în care acționăm.

Programul nostru de instruire în domeniul conformității include cursuri obligatorii de instruire pentru angajații noștri la nivel mondial care nu sunt implicați în activități de producție și pentru alți membri ai personalului cheie care include instruire anuală privind Codul nostru de conduită corporativă și etică, anti-corupția și conflictele de interese. Alte instruiri relevante au inclus cursuri despre traficul de persoane, anti-hărțuire și echitate la locul de muncă.